6 تا 9 سال

تمامی تولیدات سایت بچگیم برای سنین 6 تا 9 سال

بچه های سه تا نه سال نیاز به یاد گیری های پایه ای و آموزشی دارند

ما در فرآیند تولید محصولات موارد مختلفی از جمله شاد بودن محتواها و یادگیری های موازی با آموزش های مورد نیاز این رنج سنی و تقویت روحیه با پتشکار را مد نظر قرار داده ایم