بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

حنا و چتر آبی

داستان حنا و چتر آبی : دخترکی به اسم حنا با مادرش زندگی میکرد. جشن تولد حنا نزدیک بود و قرار بود مادر حنا جشن کوچکی برای دخترش بگیرد و حنا هم کلاسیهایش را دعوت کند. مادر حنا به این فکر بود که چه هدیه ای برای دخترش تهیه کند که حنا خوشحال شود. مادر حنا رو به...