3 تا 6 سال

تمامی تولیدات سایت بچگیم برای سنین 3 تا 6 سال

بچه های سه تا شش سال نیاز به یاد گیری های برای تحریک مغز و شاد با پایانی خوش دارند

ما در فرآیند تولید محصولات موارد مختلفی از جمله حس امیدواری محتواها و یادگیری های ساده و پایه ای مختص این سن را مد نظر قرار داده ایم